Nordplus Nordiske Språk Nordplus Nordiske Språk

Nordplus Nordiske Sprog-programmet skal styrke sprogforståelsen i Norden, og stimulere interessen for, kundskab om og forståelse for nordiske kulturer, sprog og livsvilkår.

Om programmet

Nordplus Nordiske Sprog programmet har to overodnede målsætninger; at støtte aktiviteter som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, primært í dansk, norsk og svensk, samt udvikling på materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.

Hvem kan søge?

Målgruppen for Nordplus Nordiske Sprog-programmet er alle aktører som arbejder inden for det nordiske sprogområde så som; universiteter og forskningsinstitutioner, organisationer, foreninger, virksomheder, ngo'er og andre uformelle læringsarenaer, netværk og private virksomheder.

En ansøgning skalkomme fra i mindst 3 forskellige deltagerlande/områder, dvs. 1 koordinerende institution/organisation med mindst 2 samarbejdspartnere. Arbetsspråk och ansökningar måste vara på svenska, norska eller danska; kunskaper i ett av dessa språk krävs.  

Samarbeid for å fremme bruken av nordiske språk blant barn og unge er en prioritet i programmet.

Samarbeid for å fremme bruken av nordiske språk blant barn og unge er en prioritet i programmet.

Hvad kan få støtte?

Nordplus Nordiske Sprog støtter etablering af netværk med aktører på sprogområdet eller forskellige projektaktiviteter inden for sprogområdet.Obs. att normalt elev /klass / lärarmobilitet stöds vanligvist inte (se Nordplus Junior).

Der kan være mange slags aktivitæter; udarbejdning af metoder til at inkludere nabosprogsindlæring i skolen, samarbejde om læreplanudvikling med hensyn til nordiske sprogs plads i skolesystemerne, folkeligt oplysningsarbejde, konferencer, kurser, publikationer, sprogteknologiske projekter, udvikling og udgivelse af læremidler og undervisningsmaterialer, udviklingsprojekter og andre aktiviteter, som fokuserer på at udvikle og forbedre pædagogiske og didaktiske metoder.